Исидора: Између мира и немираCOBISS.RS

STANIMIROVIĆ, Ljiljana, 1960-
Исидора: између мира и немира / Љиљана Станимировић ; [остали аутори Весна Шујица, Јелена Арсенијевић Митрић]. - Крагујевац : Универзитетска библиотека, 2017 (Крагујевац : KG Digital Press). - 93 стр. : илустр. ; 22 x 22 cm

"Публикација Исидора: између мира и немира је објављена поводом истоимене изложбе приређене у Универзитетској галерији од 19. маја до 15. јуна 2017. године. Пројекат је реализован у сарадњи са Универзитетском библиотеком "Светозар Марковић" у Београду у оквиру обележавања 40 година постојања Универзитетске библиотеке у Крагујевцу ..." ---> насл. стр. - Тираж 250. - Стр. 5: Реч унапред / Весна Абадић. - Стр. 89-91: Рецензија / Славица Гароња Радованац.

ISBN 978-86-902785-8-9 (брош.)
821.163.41:929 Sekulić I.(083.824)
821.163.41.09 Sekulić I.(083.824)
027.7(497.11):025.2(083.824)

COBISS.SR-ID 234268172

Добро дошли на презентацију

Издаваштво Универзитетске библиотеке у Крагујевцу.

Хвала што пратите наш рад!