Библиографија докторских дисертација и магистарских теза Универзитета у Крагујевцу: 2006-2010.
DUČIĆ, Aleksandar B., 1959-
Библиографија докторских дисертација и магистарских теза Универзитета у Крагујевцу : 2006-2010. / приредио Александар Б. Дучић ; [редактори Катарина Карамијалковић, Весна Абадић]. - Крагујевац : Универзитетска библиотека, 2012 (Крагујевац : Графостил). - 137 стр. ; 24 cm

Тираж 200. - Регистри.

ISBN 978-86-902785-4-1 (брош.)
016:378.22(497.11)"2006/2010"
016:378.245.2(497.11)"2006/2010"

COBISS.SR-ID 190405900

Добро дошли на презентацију

Издаваштво Универзитетске библиотеке у Крагујевцу.

Хвала што пратите наш рад!