Последње додатоCOBISS.RS

STANIMIROVIĆ, Ljiljana, 1960-
Исидора: између мира и немира / Љиљана Станимировић ; [остали аутори Весна Шујица, Јелена Арсенијевић Митрић]. - Крагујевац : Универзитетска библиотека, 2017 (Крагујевац : KG Digital Press). - 93 стр. : илустр. ; 22 x 22 cm

"Публикација Исидора: између мира и немира је објављена поводом истоимене изложбе приређене у Универзитетској галерији од 19. маја до 15. јуна 2017. године. Пројекат је реализован у сарадњи са Универзитетском библиотеком "Светозар Марковић" у Београду у оквиру обележавања 40 година постојања Универзитетске библиотеке у Крагујевцу ..." ---> насл. стр. - Тираж 250. - Стр. 5: Реч унапред / Весна Абадић. - Стр. 89-91: Рецензија / Славица Гароња Радованац.

ISBN 978-86-902785-8-9 (брош.)
821.163.41:929 Sekulić I.(083.824)
821.163.41.09 Sekulić I.(083.824)
027.7(497.11):025.2(083.824)

COBISS.SR-ID 234268172


CAREVIĆ, Radmila, 1960-
Милош Црњански [Електронски извор] : (1893-1977) : 40 година од смрти : биобиблиографија Милоша Црњанског у фондовима Универзитетске библиотеке у Крагујевцу / Радмила Царевић. - Крагујевац : Универзитетска библиотека, 2017. - 1 електронски оптички диск (CD-ROM) ; 12 cm

Системски захтеви нису наведени. - Dostupno i na: https://fedorakg.kg.ac.rs/fedora/get/o:895/bdef:Content/get. - Насл. са насловног екрана. - Регистар.

ISBN 978-86-920911-1-7
821.163.41:929 Crnjanski M.(083.824)
027.7(497.11):025.2(083.824)

COBISS.SR-ID 253926924


DUČIĆ, Aleksandar B., 1959-
Библиографија часописа Липар : 1999-2015 / Александар Б. Дучић. - Крагујевац : Универзитет : Универзитетска библиотека, 2016 (Крагујевац : Графостил). - 511 стр. ; 24 cm

Dostupno i na: http://phaidrakg.kg.ac.rs/o:677. - Тираж 250. - Стр. 5-8: Липар : "Да се и ми мало боље упознамо" / Часлав Николић. - Белешка о аутору: стр. 509. - Регистри. - Библиографија: стр. 510.

ISBN 978-86-902785-7-2 (брош.)
014.3ЛИПАР"1999/2015"

COBISS.SR-ID 224183052


GORDIĆ, Marija M., 1974-
Библиографија часописа Acta Agriculturae Serbica : (1996-2016) [Електронски извор] / Марија Гордић. - Ел. књига. - Крагујевац : Универзитетска библиотека, 2017. - 1 електронски оптички диск (CD-ROM) ; 12 cm

Системски захтеви нису наведени. - Dostupno i na: https://fedorakg.kg.ac.rs/fedora/get/o:898/bdef:Content/get. - Насл. са насловног екрана. - Стр. 5: Реч уредништва / Драгутин А. Ђукић. - Библиографија: стр. 179. - Регистри.

ISBN 978-86-920911-0-0
014.3:631ACTA AGRIKULTURAE SERBICA

COBISS.SR-ID 253917196
DUČIĆ, Aleksandar B., 1959-
Библиографија докторских дисертација и магистарских теза Универзитета у Крагујевцу [Електронски извор] : 2011-2015. / Александар Б. Дучић, Јелена Б. Владетић. - Крагујевац : Универзитетска библиотека, 2017. - 1 електронски оптички диск (CD-ROM) ; 12 cm

Системски захтеви нису наведени. - Dostupno i na: https://fedorakg.kg.ac.rs/fedora/get/o:824/bdef:Content/get. - Насл. са насловног екрана. - Регистри.

ISBN 978-86-902785-9-6
016:378.22(497.11)"2011/2015"
016:378.245.2(497.11)"2011/2015"

COBISS.SR-ID 250931212
KARAMIJALKOVIĆ, Katarina, 1976-
Трагом српске прошлости : каталог изложбе поводом 100 година од почетка Првог светског рата : (1914-2014) / приредила Катарина Карамијалковић. - Крагујевац : Универзитетска библиотека, 2014 (Крагујевац : Сквер). - 37 стр. : илустр. ; 24 cm

Dostupno i na: https://fedorakg.kg.ac.rs/fedora/get/o:355/bdef:Content/get. - Тираж 250. - Предговор: стр. 5-7. - Регистар.

ISBN 978-86-902785-5-8 (брош.)
017.1:[027.7(497.11):025.2
017.1:94(497.11)"1914/1918"

COBISS.SR-ID 204606732


STANIMIROVIĆ, Ljiljana, 1960-
Универзитетске библиотеке о уметности и печатњи Милошевог доба : каталог изложбе поводом 200 година од почетка Другог српског устанка (1815-2015) / аутори каталога Љиљана Станимировић, Весна Шујица, Радмила Царевић ; [фотографије Предраг Михајловић, Наташа Матовић]. - Крагујевац : Универзитетска библиотека у Крагујевцу, 2015 (Крагујевац : Графостил). - 57 стр. : илустр. ; 22 cm

На насл. стр. назив издавача и: Универзитетска библиотека Светозар Марковић, Београд. - Тираж 200. - Стр. 3: Уместо увода / Весна Абадић. - Стр. 57: Рецензија / Предраг Илић.

ISBN 978-86-902785-6-5 (брош.)
316.7(497.11)"18"(083.824)
027.7(497.11)
016:02(497.11)"1832/1839"

COBISS.SR-ID 215068684


УНИВЕРЗИТЕТСКА библиотека Крагујевац : 1977-2012. : тридесет пет година модерног библиотекарства / [Редакциони одбор Милентије Стефановић, председник ... [и др.] ; аутори прилога Весна Абадић, Катарина Карамијалковић ... [и др.] ; аутори фотографија Предраг Михајловић, Ненад Захар]. - Крагујевац : Универзитетска библиотека, 2012 (Крагујевац : Графостил). - 129 стр. : илустр. ; 26 cm

Тираж 500. - Summary.

ISBN 978-86-902785-3-4 (картон)
027.7(497.11)"1977/2012"

COBISS.SR-ID 190406924CAREVIĆ, Radmila, 1960-
Каталог старе и ретке књиге у фондовима Универзитетске библиотеке у Крагујевцу / приредила Радмила Царевић ; [редактор Александар Б. Дучић, Весна Абадић]. - Крагујевац : Универзитетска библиотека, 2012 (Крагујевац : Графостил). - 115 стр. : илустр. ; 22 x 22 cm

Тираж 200. - Регистри.

ISBN 978-86-902785-2-7 (Брош.)
017.1:[027.7:093/094(497.11)

COBISS.SR-ID 190407180DUČIĆ, Aleksandar B., 1959-
Библиографија докторских дисертација и магистарских теза Универзитета у Крагујевцу : 2006-2010. / приредио Александар Б. Дучић ; [редактори Катарина Карамијалковић, Весна Абадић]. - Крагујевац : Универзитетска библиотека, 2012 (Крагујевац : Графостил). - 137 стр. ; 24 cm

Тираж 200. - Регистри.

ISBN 978-86-902785-4-1 (брош.)
016:378.22(497.11)"2006/2010"
016:378.245.2(497.11)"2006/2010"

COBISS.SR-ID 190405900

Добро дошли на презентацију

Издаваштво Универзитетске библиотеке у Крагујевцу.

Хвала што пратите наш рад!