Милош Црњански: (1893-1977): 40 година од смртиCAREVIĆ, Radmila, 1960-
Милош Црњански [Електронски извор] : (1893-1977) : 40 година од смрти : биобиблиографија Милоша Црњанског у фондовима Универзитетске библиотеке у Крагујевцу / Радмила Царевић. - Крагујевац : Универзитетска библиотека, 2017. - 1 електронски оптички диск (CD-ROM) ; 12 cm

Системски захтеви нису наведени. - Dostupno i na: https://fedorakg.kg.ac.rs/fedora/get/o:895/bdef:Content/get. - Насл. са насловног екрана. - Регистар.

ISBN 978-86-920911-1-7
821.163.41:929 Crnjanski M.(083.824)
027.7(497.11):025.2(083.824)

COBISS.SR-ID 253926924

Добро дошли на презентацију

Издаваштво Универзитетске библиотеке у Крагујевцу.

Хвала што пратите наш рад!