Милутин Миланковић1879-1958 : 60 година од смрти : биобиблиографија Милутина Миланковића у фондовима Универзитетске библиотеке у Крагујевцу
CAREVIĆ, Radmila, 1960-
Милутин Миланковић [Електронски извор] : 1879-1958 : 60 година од смрти : биобиблиографија Милутина Миланковића у фондовима Универзитетске библиотеке у Крагујевцу : eлектронски каталог изложбе / Радмила Царевић. - Крагујевац : Универзитетска библиотека, 2018. - 1 електронски оптички диск (CD-ROM) : илустр. ; 12 cm

Системски захтеви: Нису наведени. - Dostupno i na: https://fedorakg.kg.ac.rs/fedora/get/o:1067/bdef:Content/get. - Насл. са насловног екрана. - Стр. 136-141: Мој сусрет с Миланковићем / Александар Петровић. - Стр. 142-144: Приказ рада / Славко Максимовић. - Библиографија: стр. 147. - Регистар.

ISBN 978-86-920911-5-5
5:929 Milanković M.(083.824)
027.7(497.11):025.2(083.824)

COBISS.SR-ID 272146188

Добро дошли на презентацију

Издаваштво Универзитетске библиотеке у Крагујевцу.

Хвала што пратите наш рад!