Библиографија докторских дисертација и магистарских теза Универзитета у Крагујевцу 2011-2015

DUČIĆ, Aleksandar B., 1959-
Библиографија докторских дисертација и магистарских теза Универзитета у Крагујевцу [Електронски извор] : 2011-2015. / Александар Б. Дучић, Јелена Б. Владетић. - Крагујевац : Универзитетска библиотека, 2017. - 1 електронски оптички диск (CD-ROM) ; 12 cm

Системски захтеви нису наведени. - Dostupno i na: https://fedorakg.kg.ac.rs/fedora/get/o:824/bdef:Content/get. - Насл. са насловног екрана. - Регистри.

ISBN 978-86-902785-9-6
016:378.22(497.11)"2011/2015"
016:378.245.2(497.11)"2011/2015"

COBISS.SR-ID 250931212

Добро дошли на презентацију

Издаваштво Универзитетске библиотеке у Крагујевцу.

Хвала што пратите наш рад!