Универзитетска библиотека Крагујевац: 1977-2012УНИВЕРЗИТЕТСКА библиотека Крагујевац : 1977-2012. : тридесет пет година модерног библиотекарства / [Редакциони одбор Милентије Стефановић, председник ... [и др.] ; аутори прилога Весна Абадић, Катарина Карамијалковић ... [и др.] ; аутори фотографија Предраг Михајловић, Ненад Захар]. - Крагујевац : Универзитетска библиотека, 2012 (Крагујевац : Графостил). - 129 стр. : илустр. ; 26 cm

Тираж 500. - Summary.

ISBN 978-86-902785-3-4 (картон)
027.7(497.11)"1977/2012"

COBISS.SR-ID 190406924

Добро дошли на презентацију

Издаваштво Универзитетске библиотеке у Крагујевцу.

Хвала што пратите наш рад!